BESTUUR

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

STICHTINGSBESTUUR

Voorzitter

Stan Kerkhofs

Pallande 1

5688 NH  OIRSCHOT

 

voorzitter@mooi-straten.nl

Secretaris

Laura van Overbeek

Mortelsgraaf 1

5688 MJ  OIRSCHOT

 

secretaris@mooi-straten.nl

Penningmeester

Jan-Willem van de Noort

Straten 15a

5688 NJ  OIRSCHOT

 

penningmeester@mooi-straten.nl

ANBI STICHTING MOOI STRATEN

Het RSIN (Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 852535971

Kamer van Koophandel nr.: 57333904

Bankrekening: NL57 RABO 0348330588

 

Doelstelling:

Stichting Mooi Straten stimuleert het werken aan een leefbare omgeving voor iedereen in de buurt. Een gevarieerde buurt waar een mix van burgers, boeren en overige ondernemers een thuis heeft. Het werkgebied van Stichting Mooi Straten omvat de arealen van de Oirschotse buurtverenigingen Sint Joris, Papketel, ’t Zand en Bijsterveld (oftewel de 2 herdgangen Notel en Straten). Waar mogelijk en passend worden initiatieven van anderen in/ voor dit gebied ondersteund.

 

Beleidsplan:

Stichting Mooi Straten werkt volgens een beleidsplan, ook wel leefbaarheidsplan genoemd. Het plan wordt jaarlijks opgesteld door het bestuur en leden van diverse projectgroepen. De inhoud van het plan is beschikbaar voor ondersteunende partners als gemeente Oirschot en komt ook aan bod in de jaarvergadering.

 

Beloningsbeleid:

De projecten van stichting Mooi Straten worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. Kosten die gemaakt worden m.b.t. het uitvoeren van de projecten van Mooi Straten worden na goedkeuring door het bestuur vergoed.

 

Financiele verantwoording:

In de jaarvergadering legt de penningmeester namens het bestuur van stichting Mooi Straten financiele verantwoording af. Voorafgaand aan de jaarvergadering vindt controle plaats door een externe kascontrolecommissie.

 

Projectenverslagen:

Op deze website wordt onder ‘projecten’ verslag gedaan van diverse gerealiseerde projecten. Op de pagina contact tevens een opsomming van actieve projectgroepen met bijbehorend e-mailadres.

<