OMGEVING

in Mooi Straten

 

 

 

 

 

BERM VAN DE TOEKOMST

In een periode van 5 jaar willen we toewerken naar een duurzaam bermbeheer in Mooi Straten.

ONTMOETINGSPLEKKEN

Wat is er mooier dan zitten op een bankje in het buitengebied. Het weer te laten komen zoals het is.

STRAATNAAMBORDEN

Mensen die in ons gebied geboren zijn, weten de weg goed te vinden. De oudere mensen weten het nog precies.

LANDPOORTEN

Er zijn verspreidt over het gebied van Mooi Straten, buurtschap Aarle, in totaal 100 poorten geplaatst.

ZWALUWTORENS

In ons gebied zijn er nog verschillende locaties waar zwaluwen nestelen.

<