WEGEN

De gemeente Oirschot heeft al even plannen om de wegen Pallande en Straten op te knappen.

ZANDWEG

De Nieuwstraat is een zandpad dat in de Romeinse tijd onderdeel was van een belangrijke verbinding.

SCHOOLGEBIED

Eerste concept is met de direct omwonenden en verantwoordelijke van Skobos besproken.

RUIMTE VOOR WEGEN

Ons eerste overleg gehad met de klankbordgroep " Randweg Oirschot" op het gemeentehuis in Oirschot.

<