WERKGEBIED

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

WERKGEBIED

Beschrijving van het gebied

Mooi Straten stimuleert het werken aan een leefbare omgeving voor iedereen in de buurt: burgers, boeren en overige ondernemers. Het werkgebied van Stichting Mooi Straten zijn de arealen van de buurtverenigingen Sint Joris, Papketel, 't Zand en Bijsterveld (ofwel de 2 herdgangen Notel en Straten). Waar mogelijk en passend, ondersteunen we initiatieven van anderen. In het werkgebied van Mooi Straten wonen 226 gezinnen en in het buitengebied zijn ca. 50 ondernemingen gehuisvest, waaronder: 25 volwaardige agrarische bedrijven (inclusief 5 boomtelers), 5 thuiskapsters, 3 adviesbureaus, een beeldend kunstenaar, een lijstenmakerij, een wijngaard, twee horecaondernemers met verblijfsaccommodatie, twee campings, twee B&B's, een viertal bouwondernemers en twee loonwerkers.

 

Wat verstaan wij onder leefbaarheid

Prettig contact met de buurt en de omgeving, samen kansen zien en deze gezamenlijk oppakken om tot mooie initiatieven te komen. Zo veel mogelijk bewoners in de buurt betrekken bij de activiteiten en de talenten van bewoners benutten om daarmee mooie resultaten te behalen waar heel de buurt profijt van heeft. Door te werken met wisselende projecten proberen we steeds meer mensen actief te krijgen om ook deel te nemen.

 

Wat zijn de zorgen, dromen en kansen voor het gebied

Mooi Straten is een buurt die zich kenmerkt door een grote diversiteit. De bevolking is divers samengesteld. Een mooie mix van mensen die er al vanaf hun geboorte wonen tot mensen die vanuit andere delen in Nederland komen. Een mix ook van doeners en denkers. Het landschap is divers, van industrieterrein tot natuur, van akkergronden (met een uniek kransakkercomplex) tot weilanden, boomgaarden, landgoederen en boomkwekerijen. Wegen die stammen uit de romeinse tijd en gronden waar een voormalig castellum heeft gestaan. Verder een grote diversiteit aan gebouwen een basisschool, een klooster (voormalig kasteel), een kapel, monumentale boerderijen en burgerhuizen. Kortom een gebied waarin alle ingrediënten aanwezig zijn om een sterke economische, ecologische en sociale buurt te behouden.

 

<