AED + EHBO TRAINING

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

AED GEBRUIK EN EHBO TRAINING

Als een van de eerste initiatieven van Mooi Straten op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners in haar gebied is in 2012 een project opgestart om de aanschaf, adequate huisvesting van een AED in het centrum van het Mooi Straten te realiseren. Hiervoor is een werkgroep geformeerd die in eerste instantie alle aandacht heeft gericht op de werving van fondsen en de juiste locatie inclusief stroomvoorziening. Daarna is ook een AED-Reanimatie cursus met tweejaarlijkse herhaling opgezet in nauwe samenwerking met EHBO Oirschot.

 

Via sponsoring van bewoners, verkoop loten tijdens Straten Kermis en grote bijdrage van Mooi Straten heeft dit in het najaar van 2013 geresulteerd in de aanschaf en plaatsing bij de Antonius kapel in Straten.

 

Het apparaat is opgeborgen in een kluisje recht tegenover de ingang van de kapel en met een cijfercode te openen. Deze wordt via SMS verstrekt bij de oproep SMS van HartslagNu.nl.

 

Ook zijn er tegelijkertijd 28 bewoners getraind en gecertificeerd; Een heel veilig gevoel;

 

Het is van groot belang dat iedereen die getraind en gecertificeerd is zich aangemeld heeft bij HartslagNu.nl om oproep in geval van nood mogelijk te maken.

 

Inmiddels zijn er in het gebied van Mooi Straten minimaal 6 AED’s beschikbaar door plaatsing door bedrijven en particulieren! Het is echter op dit moment niet helemaal duidelijk of deze ook 24 uur per dag/ 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

Het aantal door zorg van Mooi Straten getrainde bewoners is teruggevallen naar 20 maar in 2020 zal een nieuw initiatief gestart worden om opnieuw bewoners te vragen zich op te laten leiden. Daarnaast zijn er nog een aantal die via EHBO en BHV training van werkgever wellicht ook in staat zijn deze hulp te verlenen. Ook voor hen is het van groot belang zich aan te melden bij HartslagNu.nl

 

Eind 2019 – begin 2020 is er een Oirschot breed initiatief gestart om naar zowel de plaatsing als het aantal getrainde inwoners in kaart te brengen om op basis daarvan een zo optimaal mogelijke dekking te bewerkstelligen. Dit geldt zowel voor woonkernen van Oirschot, de Beerzen en Spoordonk als ook het buitengebied. Uiteraard doet Mooi Straten hieraan mee!

<