BERM VAN DE TOEKOMST

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

BERM VAN DE TOEKOMST

Inleiding

Op 4 maart 2015 hebben Frans Versteden en Stan Kerkhofs een eerste gesprek met Geert Wilms van het LIB (Landbouw Innovatie Brabant) gehad over de mogelijkheden om een experiment op te zetten waar het bermbeheer ondersteunend is aan de ondernemers (met name boeren) in het gebied.

 

Aanleiding

De aanleiding om naar de mogelijkheden voor een ander bermbeheer in Mooi Straten te kijken zijn 4-ledig:

  1. De frequentie waarmee de bermen langs de wegen in het buitengebied worden gemaaid is de afgelopen jaren verminderd. Dit leidt soms tot onveilige situaties. Op verzoek van burgers of op eigen initiatief maaien boeren nu op plekken waar de verkeersveiligheid dit vereist.
  2. Het Waterschap de Dommel maait de bij haar in beheer zijn de sloten en schouwpaden. Het maaisel uit de sloten en van de schouwpaden wordt op de schouwpaden achter gelaten. Dit leidt tot een voedselrijke bodem die leidt tot eutrofiëring van het water. De bodem wordt er bovendien ‘week’ van. Dit is om cultuurtechnische reden niet gewenst.
  3. De gemeente Oirschot heeft Mooi Straten gevraagd om ze interesse heeft om met de ondernemers in haar gebied de bermen te beheren en onderhouden. Voor de gemeente kan dit een besparing opleveren en voor de ondernemers een manier om inkomsten te vergaren.
  4. Het laten liggen van gras en bermmaaisel is een verspilling van een grondstof. Dit materiaal kan uitstekend worden gebruikt om producten van te maken. Je kunt denken aan compost, maar ook melk, vlees, papier…etc.

 

Doel

Stichting Mooi Straten wil graag onderzoeken of een ander ontwerp en/of ander beheer van de bermen en schouwpaden van het Waterschap in het ‘beheersgebied’ van Mooi Straten het mogelijk maakt om economische, ecologische en sociale waarde te creëren ten dienste van de ondernemers en burgers in het gebied van Mooi Straten.

De gemeente Oirschot en het Waterschap de Dommel zijn bereid om te onderzoeken of er wederzijds voordeel te behalen is door samen te werken.

 

Materiaal en Methoden

Binnen Mooi Straten leren we door samen te experimenteren. In een periode van 5 jaar willen we toewerken naar een duurzaam bermbeheer op de schaal van het werkgebied van Mooi Straten. We werken hier stapsgewijs naar toe en bekijken per onderdeel of het haalbaar is en of het voldoende rendement oplevert.

<