BIODIVERS TUINIEREN

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

BIODIVERS TUINIEREN

Slimme verlichting voor ons buitengebied. Een project hetgeen nog niet is gerealiseerd, maar wellicht iets voor de toekomst. Er zijn in ons buitengebied nogal wat plekken waar slecht, geen of nauwelijks licht schijnt. Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke, soms ook onveilige, situaties. Met voortschrijdende technische mogelijkheden (led-verlichting etc.) komen slimmere oplossingen wellicht voorhanden.

<