LANDPOORTEN

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

LANDPOORTEN

Stichting Mooi Straten heeft in 2014 het initiatief genomen om net als in Boxtel en omgeving het landschap te verfraaien met een uniforme strakke poort bij verschillende percelen en gebouwen. In 2014 zijn de eerste vijftig poorten geplaatst. Daarna zijn er nog drie ronden geweest waarin mensen een poort konden komen maken. Nu zijn er verspreidt over het gebied van Mooi Straten, plus buurtschap Aarle in Best, in totaal 100 poorten geplaatst.

 

Stichting Mooi Straten is een initiatief om burgers, boeren en andere ondernemers in het gebied samen te laten werken aan de leefbaarheid van het gebied. Met de landpoorten stralen we zo een eenheid en een samenhang in het buitengebied uit. Hiermee willen we de samenhang en de samenwerking van het gebied benadrukken.

Gekozen is voor landpoorten omdat dit toch een eerste indruk geeft van een gebied. Een nette strakke poort is daarmee een visitekaartje voor het gebied van Mooi Straten.

 

De poorten werden gemaakt door de buurtbewoners zelf. Vanuit een werkgroep werden de vragen gebundeld, de materialen besteld en afspraken gemaakt om samen aan de slag te gaan. Een heerlijke buurtactiviteit met een zichtbaar resultaat waar mensen trots op zijn.

 

Cultuurhistorische waarde

Met die landpoorten willen we ook aandacht geven aan het vastleggen van de cultuurhistorische waarden van de verschillende percelen in het gebied. Bij veel percelen zit een verhaal of een geschiedenis. Soms een anekdotisch verhaal, maar soms ook een tragische gebeurtenis. In een aantal gevallen is er ook nog een interessant historische verhaal van het gebouw of het perceel te vertellen. Door een lid van de Heemkundekring van Oirschot is al veel historische gegevens verzameld die we hopelijk op deze manier ook kunnen en mogen presenteren.

<