<

WEGEN

De gemeente Oirschot heeft al even plannen om de wegen Pallande en Straten op te knappen.

BIODIVERS TUINIEREN

Ons eerste overleg gehad met de klankbordgroep " Randweg Oirschot" op het gemeentehuis in Oirschot.

BERM VAN DE TOEKOMST

In een periode van 5 jaar willen we toewerken naar een duurzaam bermbeheer in Mooi Straten.