WEGEN

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

WEGEN

Mooi Straten faciliteert overleg tussen bewoners van haar gebied en gemeente Oirschot om een zo goed mogelijke afstemming tussen behoefte en aanbod te bewerkstelligen. Dit geldt ook voor herinrichting of renovatie van de wegen. Dat proberen we te doen door de bewoners van het betreffende gebied of straat te vragen hiervoor een werkgroep te vormen die zich verdiept in de randvoorwaarden en lokale behoeften. Daarna wordt in overleg met de gemeente een voorstel van uitvoering uitgewerkt welke de gemeente gebruikt als input voor detaillering, uitwerking en realisatie.

 

Inmiddels zijn er al diverse projecten uitgevoerd en is de laatste in een afrondende fase en wel:

  1. Volledige renovatie en herinrichting met 30 KM grens van de Montfoortlaan in 2015-2016.
  2. Het gebied rondom de school Dalton Kindcentrum Avontuurrijk in 2017-2018
  3. Complete vernieuwing van Straten en Pallande met voorbereiding in 2017-2018 en uitvoering tweede helft 2019 en begin 2020.

 

Hieronder enkele impressies van deze veranderingen.

 

Ook is Mooi Straten vertegenwoordigd geweest in de discussie en voorbereiding van de nieuwe randweg met fase 1 van de rotonde op de Kempenweg bij het zwembad naar de Eindhovense dijk om sluipverkeer door Moorland te vorkomen en een eventuele tweede fase van Eindhovense dijk over het Wilhelmina kanaal naar de Bestse weg met mogelijke invloed op het gebied van Mooi Straten.

 

<