WHATSAPP

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

BUURTPREVENTIE WHATSAPP IN HET GEBIED VAN MOOI STRATEN

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via WhatsApp een bericht sturen. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd.

 

De stichting Mooi Straten heeft het initiatief genomen om binnen de gebieden van de buurtverenigingen ’t Zand, Bijsterveld, de Papketel en St. Joris op een eenduidige wijze deze WhatsApp-groepen op te zetten.

 

De gemeente Oirschot en de politie omarmen dit initiatief en zijn hierover zeer enthousiast. Zij hebben in het jaar 2016 ook zelf initiatieven ondernomen om deze werkwijze in de gehele gemeente uit te rollen, begin 2017 hebben we in Oirschot een bijna dekkend WhatsApp-netwerk.

 

De Whatsapp groepen zijn actief bij de 4 buurtverenigingen in het gebied van Mooi Straten. Vol energie zijn zij aan de slag gegaan om het een succes te laten worden.

 

WhatsApp blijft een burgerinitiatief; de politie komt alleen in actie wanneer een telefonische melding via het alarmnummer 112 of het algemene meldingsnummer 0900-8844 wordt gedaan.

 

De politie en de gemeente hebben de volgende tips:

  • Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Situaties waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.
  • Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen.
  • Voordat u met 112 gaat bellen, let u op het signalement van de dader(s), ook kleine details zijn van belang, eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie, het adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, de reden waarom u belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute.
  • Laat met een WhatsApp-bericht ook aan elkaar weten dat 112 is gebeld om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt.

Ervaringen leren dat er maar 1 à 2 keer per maand een bericht geplaatst wordt op de WhatsApp-groep. Dat is ook de kracht, als er dan iets geplaatst wordt, dan ben je ook meteen alert!

 

Ben je enthousiast geworden, woon of werk je in het gebied van Mooi Straten, ben je minimaal 16 jaar en wil je meedoen in de WhatsApp-groep van je eigen buurtvereniging, meld je dan direct aan en stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer en bij welke buurt je hoort.

Wij zorgen er voor dat de mail bij je eigen coördinator komt die je vervolgens toevoegt aan de groep in jouw gebied.

 

Klik hier voor de voorschriften voor de gebruikers.

<