ZANDWEG

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

OPKNAPPEN EN HERINRICHTEN NIEUWSTRAAT

De Nieuwstraat is een zandpad dat in de Romeinse tijd onderdeel was van een belangrijke verbinding tussen Oirschot en Den Bosch. Dit zandpad wordt tegenwoordig zodanig intensief gebruikt dat het de gemeente Oirschot ieder jaar veel geld kost om het pad te onderhouden. Bovendien is het een groot deel van het jaar zo slecht dat het niet normaal gebruikt kan worden. Met het project ‘Opknappen en herinrichten Nieuwstraat’ willen we de weg samen met omwonenden en aanliggende ondernemers zodanig inrichten en gebruiken dat de jaarlijkse beheer en onderhoudskosten minimaal zijn. Verder willen we de historische functie van de weg visualiseren en zoveel mogelijk functies aan de weg en de bermen koppelen. Daarbij kun je naast de functie van verbindingsweg voor verkeer oa denken aan de productie van voedsel, biomassa voor opwekking van energie en het maken van compost, bloemen voor de productie van honing etc. Afstemming vindt plaats met de gemeente Oirschot als wegbeheerder en Waterschap de Dommel als beheerder van de aanliggende sloot.

<